Public Health Wales NHS TrustCardiff
Employer rating 6/6

based on 1 rates

Reviews Public Health Wales NHS Trust Cardiff

Write reply

Cancel

Remember to make your review comply with the rules. We want our users to be able to learn as much as possible about their work in the company - also thanks to your entry.

£17,787 - £20,448 a year
£17,787 - £20,448 a yearMae Helpa Fi i Stopio yn gobeithio penodi unigolyn llawn cymhelliant sy'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth ardderchog sy'n canolbwyntio ar y cleient lle y gallwch chwarae rôl allweddol wrth helpu smygwyr ledled Cymru i wneud un o'r newidiadau pwysicaf i'w hiechyd.

Mae'r Hwb yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod smygwyr wedi'u cofrestru i dderbyn Gwasanaethau Rhoi'r Gorau i Smygu Helpa fi i Stopio amrywiol ledled Cymru, a dyma'r prif bwynt cyswllt ar gyfer pob ymholiad sy'n cael ei dderbyn.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rhyngbersonol ardderchog; dull proffesiynol a digynnwrf wrth siarad ar y ffôn; bydd yn anfeirniadol, ac yn meddu ar y gallu i weithio'n dda mewn tîm ac ar ei liwt ei hun.

Mae'r Hwb yn gweithio dros wythnos waith o 6 diwrnod (Dydd Llun - Dydd Sadwrn), gydag oriau gwaith rhwng 8am-8pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8am-5pm o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn, felly byddech yn gweithio ar sail rota gydag aelodau eraill o'r tîm.

Mae hon yn swydd barhaol yn gweithio 37.5 o oriau yr wythnos a byddwch yn gweithio yn swyddfeydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Capital Quarter 2, Stryd Tyndall sydd yng nghanol y ddinas, 10 munud o orsaf drên Heol y Frenhines a'r orsaf Ganolog a 15 munud o Fae Caerdydd.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 02/01/19

Help Me Quit is looking to appoint a motivated individual that is dedicated to delivering an excellent client-centred service in which you can play a key role in helping smokers across Wales make one of the most important changes for their health.

The Hub is responsible for booking smokers into various Help Me Quit Stop Smoking Services across Wales, and is the central point of contact for all incoming queries.

The successful candidate will have excellent interpersonal skills; a professional and calm telephone manner; be non-judgemental, and will have the ability to work well both within a team and on their own initiative.

The Hub operates over a 6 day working week (Monday – Saturday), with working hours being 8am-8pm Monday to Thursday and between 8am-5pm Friday to Saturday, so you would work on a rota basis with other members of team.

This a permanent position working 37.5 hours per week and will be based in our Public Health Wales NHS Trust offices in Capital Quarter 2, Tyndall Street which is in the city centre 10 minutes from Queen Street and Central train stations and 15 minutes from Cardiff Bay.

The ability to speak Welsh is essential for this post

Closing Date: 02/01/19
Read more
   
PRE

Public Health Wales NHS Trust recruits for the position of HR Officer (Band 4) - HR - Public Health Wales NHS Trust with earnings of £19,410 - £22,683 a year. Have you participated in it and you know how the interview looks like? Write us what you think about meeting with company representatives. Information from you may help others, who consider applying for a position with that company, make their decision.

   
PO

Public Health Wales NHS Trust is currently searching for someone for the position of Senior Biomedical Scientist in Llantrisant. Have you participated in this process? What do you believe people considering working there should pay attention to.

   
JBE

Have you applied for the position of Senior Biomedical Scientist at Public Health Wales NHS Trust and were invited for an interview? Share your experience connected with meeting with company representatives. Your information may be of value for other users.

   
admin

People in search for employment wait for information on Public Health Wales NHS Trust. It is your comment that may make them decide to start their employment there. Write an honest opinion, alter the job market.

   

Write review about Public Health Wales NHS Trust - Cardiff

CAUTION: Remember to make your review comply with the rules. We want our users to be able to learn as much as possible about their work in the company - also thanks to your entry.

Other employers in Cardiff