South Wales PoliceCardiff
Employer rating 6/6

based on 1 rates

Reviews South Wales Police Cardiff

Write reply

Cancel

Remember to make your review comply with the rules. We want our users to be able to learn as much as possible about their work in the company - also thanks to your entry.

£22,221 - £26,802 a year
£22,221 - £26,802 a year

You will need to login to apply for this job.

Job Title:Digital Media Investigator Based in Cardiff Bay Police Station/Queens Road Police Station (Bridgend), Scale 5/6

Post:7438 7441

Based At:Cardiff Bay Police Station/ Queens Road Police Station

Open From21/11/2018 12:00:00to12/12/2018 12:00:00

Starting Salary:£22,221 Rising to £26,802


A new and exciting opportunity for a motivated and committed individual with a passion for digital media and investigations to work within South Wales Police. The successful applicant will become part of an established network of Digital Media Investigators who have access to a wide range of resources in order to provide advice and assistance into investigations. Key to the success of the role will be the for the post holder to liaise with officers and staff offering advice and guidance, delivering presentations to groups across the South Wales Police area.


Please be aware there are two posts available, one based in Cardiff Bay Police Station and the other based in Bridgend at Queens Road Police Station.


This is a first class opportunity to work as part of an established team dedicated to keeping the communities of South Wales safe.


Applicants must be prepared to undergo vetting to MV/SC Level.


Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.


This post is not suitable for job share/part time workers due to the type of work and the training requirements around the role.
For further information about this role please contact DS Stephen Jones 01656 655555 ext 42613.Cyfle newydd a chyffrous i unigolyn ymrwymedig a llawn cymhelliant sy'n angerddol ynglyn â'r cyfryngau digidol ac ymchwiliadau i weithio o fewn Heddlu De Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dod yn rhan o rwydwaith sefydledig o Ymchwilwyr Cyfryngau Digidol sydd â mynediad at ystod eang o adnoddau er mwyn darparu cyngor a chymorth ar gyfer ymchwiliadau. Mae'n allweddol i lwyddiant y swydd bod deiliad y swydd yn cysylltu â swyddogion a staff gan gynnig cyngor ac arweiniad, gan gyflwyno cyflwyniadau i grwpiau ledled ardal Heddlu De Cymru.


Byddwch yn ymwybodol bod dwy swydd ar gael, un wedi'i lleoli yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd a'r llall ym Mhen-y-bont ar Ogwr yng ngorsaf heddlu Queens Road.


Mae hwn yn gyfle ardderchog i weithio fel rhan o dîm sefydledig ymroddedig i gadw cymunedau De Cymru'n ddiogel.


Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at Lefel Fetio Rheoli a Chliriad Diogelwch.


Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.


Nid yw'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser oherwydd natur y gwaith a'r gofynion hyfforddi sy'n rhan o'r rôl.I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon cysylltwch â DS Stephen Jones 01656 655555 est 42613.

Read more
   
FF

South Wales Police recruits for the position of Sector Support Officer based in Cathays Police Station Scale... with earnings of £18,123 - £21,837 a year. Have you participated in the interview? Write us what you think about this meeting. Information from you may help others, who consider applying for a position with that company, make their decision.

   
JBP

At South Wales Police they are searching for someone for the position of HOLMES Indexer, based at Cardiff City Police Station, Scale... (£22,221 - £24,273 a year). Were you one of the candidates invited for the interview? Write us how did the meeting with company representative looked like! Your information may be of valuable guidance for those considering working for that company.

   

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’...

£22,221 - £24,273 a year
   
PRE

At South Wales Police they are recruiting for the position of Administrative Assistant , Based at Cardiff Bay Police Stati... (earnings: £16,479 - £19,317 a year). Were you invited for an interview? Write us how did the meeting with company representative looked like! Your information may be of help for those considering working for that company.

   

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’...

£16,479 - £19,317 a year
   
admin

The thread on South Wales Police is still not updated and we await info from current former employees!

   

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’...

£24,813 - £29,307 a year
   

Write review about South Wales Police - Cardiff

CAUTION: Remember to make your review comply with the rules. We want our users to be able to learn as much as possible about their work in the company - also thanks to your entry.

Other employers in Cardiff